Heat Pipe solarni kolektor koristi se kao dio solarnog sustava s centralnim spremnikom vode. Prednost Heat Pipe solarnog kolektora u odnosu na pločasti, nalazi se u većoj učinkovitosti. Zbog cjevastog oblika kolektora sunčeva svjetlost uvijek će ulaziti pod optimalnim kutem. Dok vakumska izolacija cijevi pomaže termalnoj učinkovitosti sustava i omogućava zagrijavanje tople vode čak i tijekom zimskih mjeseci. Test Heat Pipe kolektora na temperaturi od -19°C možete vidjeti ovdje.

Budući da prijenosnik topline (voda ili glikol) ne ulazi u heat pipe kolektor već samo cirkulira preko zagrijanih bakrenih glava. Toplinski gubitci kod Heat Pipe kolektora drastično su manji nego kod drugih vrsta solarnih kolektora. Što je jedan od razloga zašto su Heat Pipe kolektori toliko učinkoviti i tijekom zimskih mjeseci.

Heat Pipe solarni kolektor može se koristiti u otvorenom sustavu cirkulacije gdje potrošna topla voda iz spremnika direktno prolazi kroz kolektor. I u zatvorenom sustavu cirkulacije gdje se u kolektoru zagrijava antifriz koji preko izmjenjivača topline zagrijava potrošnu toplu vodu u spremniku. VakumskiHeat Pipe solarni kolektor dimenzionira se s 1 vakumskom cijevi za 10l kapaciteta spremnika (spremnik od 200l treba kolektor od 20 cijevi).

Broj cijevi

15 cijevi, 25 cijevi, 30 cijevi

Related Products